Rólunk

Az önálló bírósági végrehajtó nem "behajtó cég/behajtó iroda", hanem meghatározott Járásbíróság illetékességi területére, az igazságügyért felelős miniszter által kinevezett hivatalos személy. 

Feladatát nem a végrehajtást kérő megbízásából végzi, a bírósági végrehajtó az állami igazságszolgáltatás pártatlan és független igazságügyi szakembere.

A végrehajtót a tevékenységéért - a jogszabályba foglalt végrehajtói díjszabás szerint megállapított (35/2015 IM rendelet)- díj és költségtérítés illeti meg. 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 162. §-a alapján a bírósági végrehajtó eljárása nemperes eljárás, a hatáskörében tett intézkedése mindenkire kötelező. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 11. h) pontja alapján az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes és a végrehajtói kézbesítésre felhatalmazott önálló bírósági végrehajtó-jelölt hivatalos személy. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 225. § (2) bekezdése alapján a végrehajtó eljárása - mint polgári nemperes eljárás - a bíróság eljárásával azonos.

dr. Mezei Róbert Ádám, önálló bírósági végrehajtó