Félfogadás Keddtől Csütörtökig 8-12 óra

Dr. Mezei Róbert Ádám Végrehajtói Irodája

Dr. Mezei Róbert Ádám önálló bírósági végrehajtó

VÉGREHAJTÓI LETÉTI SZÁMLA

11734107-20114662

Tartozását megfizetheti a végrehajtói letéti számlára utalással. Átutalásnál a közlemény rovatban minden esetben tüntesse fel a végrehajtói ügyszámot (a hivatalos irat bal felső sarkában 268.V. formátummal kezdődik), illetve az adós nevét. 

VÉGREHAJTÓI ÜGYSZÁM

268.V....

Beadványaiban mindig tüntesse fel a bal felső sarokban található, 268.V. formátummal kezdődő végrehajtói ügyszámot, ellenkező esetben - egyéb adatok hiányában - előfordulhat, hogy beadványát nem tudjuk beazonosítani és a megfelelő intézkedéseket megtenni.

FELVILÁGOSÍTÁS ADÁSA

Telefonon és személyesen

  • Tájékoztatjuk a tisztelt feleket és érdekelteket, hogy telefonon keresztül a hatályos jogszabályok értelmében kizárólag általános jellegű felvilágosítás adható a végrehajtási eljárás menetével kapcsolatban.
  • Személyes félfogadásra kérjük hozza magával a személyi iratait, a személyazonosság kétséget kizáró megállapíthatóságának hiányában konkrét végrehajtási ügyben felvilágosítás nem adható.
  • Amennyiben a felek személyesen eljárni nem tudnak, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazás szükséges.
  • Tájékoztatjuk a tisztelt feleket és érdekelteket, hogy az egyszerű elektronikus üzenet (e-mail) a hatályos rendelkezések értelmében még egyszerű magánokiratnak sem minősül, így az beadványként nem fogadható el. A végrehajtási eljárás során ugyanakkor elektronikus kapcsolattartásra is van lehetőség, amely az E-ügyintézési törvény (2015. évi CCXXII. tv.) által életre keltett hivatalos levelezőprogramok használatával bonyolítható le (e-papír, hivatali kapu, cégkapu stb.).

EGYEZSÉG

Részletfizetés

  • Mindig próbáljon megegyezni a követelés jogosultjával!
  • Részletfizetés engedélyezésére még a végrehajtási eljárás során is van lehetőség, melyet akár a végrehajtónál, akár a követelés jogosultjánál kezdeményezhet.

Részletfizetési kérelem formanyomtatvány